Thorbjørn Borup – Bestyrelsesformand

Tilde Ølholm – Næstformand

Klaus Gravesen – Kassere

Søren Ølholm – Bestyrelsesmedlem

Rasmus Ravn – Bestyrelsesmedlem

Kasper Behrendt – Suppleant