Thorbjørn Borup – Stationsleder

Rasmus Ravn – Chef redaktør

Kasper Behrendt – Musik-redaktør

Kristoffer Witt – Musik-redaktør

Lars Muldjord – Musik-redaktør / Tekniker

Klaus Gravesen – Musik-redaktør / Tekniker

Søren Pedersen – Web-ansvarlig / Tekniker

Tilde Ølholm – Koordinator

Mie Bech Prebensen – PR og grafik

Kristian Frederiksen – Social media

Lasse Momme – Musik-redaktør

Rune Bøgelund – Musik-redaktør