Thorbjørn Borup – Chef redaktør og Stations leder

Thorbjørn Forsberg- Redaktør

Rune Bøgelund – Redaktør

Mariann Libach Burup – Redaktør

Tue Franch – Redaktør

Kasper Behrendt – Redaktør

Kristoffer Witt – Redaktør / Tekniker

Søren Pedersen – Tekniker.