Thorbjørn Borup – Stations leder

Kasper Behrendt – Chefredaktør / Vært

Jeanett Andersen – Vært

Johnny Fravn – Vært

Kenneth Tygesen – Vært

Kristoffer Witt – Vært / Tekniker

Søren Pedersen – Tekniker.